Hjälp vid Brottmål i Göteborg

Brottmål är beteckningen på den typ av mål där åtal väckts med påstående att den tilltalade eller de tilltalade begått brott. Ett brott betyder att man har begått eller utsatts för en handling som är straffbar enligt lagen. Generellt sker då en polisanmälan och en förundersökning tar vid som består av att polisen tillsätter en utredning om brottsplatsen, gör en teknisk undersökning samt kallar in människor till förhör. Om tillräckliga bevis finns att hämta, beslutar åklagaren att åtala den misstänkte för brottet och på så sätt är rättegången i gång. 

Har du utsatts för brott kan du anlita målsägandebiträde. Kostanden för målsägandebiträdet stannar på staten och det står dig fritt att välja den brottmålsadvokat du har förtroende för. Det är en fördel om ett målsägandebiträde kopplas in tidigt i ett mål. 

Målsägandebiträde 

Den som har utsatts för ett brott kallas för brottsoffer eller målsägande. Denne person har alltid rätt till ett så kallat målsägandebiträde och kommer att bistå målsäganden under hela rättsprocessen. Inom det flesta fall står även staten för kostnaden för en advokat, så du betalar inget för ditt juridiska ombud. Den som misstänks för brott har rätt till en offentlig försvarare beroende på vad målet rör samt om man riskerar annan brottspåföljd än böter och/eller villkorlig dom. Detta gäller även för fall där företag är inblandat, så kallade ekobrott. 

Att ta hjälp av en advokat 

En brottmålsadvokat har som uppgift att bistå dig under hela processens gång samt under själva rättegången. När man hamnat i en rättsprocess är det vanligt med oro inför själva ärendet men även osäkerhet om hur rättssystemet fungerar. Med en trygg och kunnig brottmålsadvokat vid sin sida känns det garanterat betydligt säkrare. En brottmålsadvokat ser till dina rättigheter under hela processen och försöker vända det till din fördel så att straffet kanske blir så lågt som möjligt eller arbetar för att försöka bevisa din oskuld om du anser att du är oskyldig. 

Att ha en advokat vid sin sida gör att du är blir väl förberedd genom alla stegen som en rättsprocess innebär. Prima Advokatbyrå är en advokatbyrå i Borås och Göteborg med stor kompetens inom brottmål. Vare sig du är ett brottsoffer eller misstänkt ser de till att du får den bästa tänkbara hjälpen vid brottmål.